Co należy wiedzieć o nowych mandatach w 2022 roku?

1 stycznia 2022 roku zostało wprowadzonych oraz zmienionych wiele istotnych przepisów z zakresu karania kierowców za różne wykroczenia drogowe. W związku z nimi, należy się teraz liczyć z bardziej dotkliwymi karami finansowymi oraz możliwością łatwiejszej utraty uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Warto więc znać przepisy i je przestrzegać.

Zmienione stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Najbardziej odczuwalną zmianą przepisów dla kierujących pojazdami jest zwiększenie kwot mandatów, jakie należy zapłacić w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości. Zaktualizowane stawki są następujące:

 • przekroczenie do 10 km/h – 50 zł,
 • przekroczenie o 11-15 km/h – 100 zł,
 • przekroczenie o 16-20 km/h – 200 zł,
 • przekroczenie o 21-25 km/h – 300 zł,
 • przekroczenie o 26-30 km/h – 400 zł,
 • przekroczenie o 31-40 km/h – 800 zł,
 • przekroczenie o 41-50 km/h – 1000 zł,
 • przekroczenie o 51-60 km/h – 1500 zł,
 • przekroczenie o 61-70 km/h – 2000 zł,
 • przekroczenie o 71 km/h i więcej – 2500 zł.

Jak widać, mandaty te stanowią spore naruszenie budżetu. Nie będzie można zmniejszyć ich kwoty o 10% w przypadku bezpośredniej płatności u funkcjonariusza.

Zmienione przepisy związane z punktami karnymi

Zmianie uległy również zasady przyznawania i likwidacji punktów karnych. Maksymalne przewinienie będzie obejmowało teraz nie 10, a 15 punktów karnych. Można je otrzymać między innymi w następujących sytuacjach:

 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
 • omijanie samochodu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na przejście,
 • ucieczka, niezatrzymanie się do kontroli, spowodowanie wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h (na terenie zabudowanym i poza nim),
 • jazda autem pod wpływem alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu.

Oczywiście istnieją też wykroczenia, za które można otrzymać 13 i mniej punktów. Nie da się likwidować ich części w ramach specjalnych kursów, a samoczynnie ulegają one skasowaniu w okresie 2 lat od zapłacenia mandatu, a nie po roku od jego otrzymania. Oprócz tego duża ilość posiadanych punktów karnych wpływa niekorzystnie na stawkę polisy OC.